Bunăstarea și dezvoltarea societăților moderne se află în relație de directă cauzalitate cu dezvoltarea antreprenoriatului și a realităților economice pe care acesta le generează. Antreprenoriatul este considerat un adevărat motor al dezvoltării, o premisă esențială în dezvoltarea societăților dintr-o perspectiva mai amplă decât cea strict economică, fiind practic vectorul progresului prin descoperirea de noi resurse, mobilizarea capitalului financiar și introducerea produselor și tehnologiilor moderne, precum și dezvoltarea unei culturi a liberei inițiative și a muncii benefice pentru individ și comunitatea în care trăiește.

Pornind de la această convingere, Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare și-a cristalizat viziunea despre dezvoltarea societății românești în jurul promovării și sprijinirii antreprenorilor din România, precum și a animării spiritului antreprenorial și a culturii antreprenoriale în societatea noastră.

Viziunea ASAPD

Considerăm că pentru a putea contribui la dezvoltarea antreprenoriatului din România, avem nevoie să privim problematica dintr-o perspectivă mai complexă și mai apropiată de realitate, conștientizând că starea antreprenoriatului dintr-o societate nu este definită doar de numărul de antreprenori. Cadrul mai larg care influențează potențialul și dezvoltarea antreprenoriatului are în vedere:

Climatul cultural, politic și economic, definit de aspectele privind normele sociale, educația antreprenorială, programele guvernamentale, legislația, finanțarea, cercetarea sau infrastructura, își pune amprenta în mod definitoriu asupra șanselor pe care dezvoltarea antreprenoriatului le are sau nu, într-o societate. 

La fel de importante sunt și valorile sociale asociate antreprenoriatului, pentru că modul în care societatea valorizează antreprenoriatul drept o alegere de carieră potrivită, statutul social pe care antreprenorii îl au sau preocuparea mass-media pentru acest domeniu contribuie sau blochează, după caz, dezvoltarea unei culturi antreprenoriale naționale.

Caracteristicile individuale specifice ale unei societăți, precum aspectele demografice referitoare la gen, vârstă, localizarea geografică, aspectele psihologice referitoare la percepția propriilor capacități, percepția privind oportunitățile sau teama de eșec și aspectele privind motivația demersului cu privire la distincția între nevoie și oportunitate – își pun fundamental amprenta asupra potențialului antreprenorial al unei societăți.

Din această complexă și completă perspectivă, constatăm că în România percepția comună despre antreprenori și antreprenoriat a fost din păcate devalorizată și orientată spre o  perspectivă unilaterală, cea a individualismul acțiunii în sine și a urmăririi exclusive a maximizării profitului, prespectivă care a generat o atitudine rezervată a societății și uneori ostilă din partea administrației. În realitate însă, antreprenorii nu activează într-un mediu izolat și tocmai prin rețelele economice pe care le crează, inclusiv locuri de muncă, bunăstarea generată de ei se extinde către întreaga societate.

Viziunea noastra

În viziunea Asociației Antreprenori pentru Dezvoltare, schimbarea pozitivă a percepției și atitudinii societății românești și a administrației față de antreprenoriat, este una dintre cheile succesului și ale dezvoltării pe termen lung a României. Pentru că modul în care valorizăm sau nu antreprenoriatul stă la baza întregului aranjamentelor sociale și construcțiilor legale în interiorul cărora antreprenorii își desfășoară activitatea. Maniera în care înțelegem și valorizăm rolul antreprenoriatului în societate și să promovăm acest rol în legislație și politicile publice, poate submina dau, dimpotrivă, descătușa potențialul antreprenoriatului românesc.

ASAPD Viziune

Scop

Asociaţia Antreprenori pentru Dezvoltare  are ca scop dezvoltarea economică, socială și civică a societății românești, prin dezvoltarea mediului de afaceri, antreprenoriatului și capitalului românesc.

Un antreprenoriat dezvoltat, puternic, facilitează societății noastre modelarea statului în direcția  respectării individului, a drepturilor și libertăților acestuia, promovarea unei culturi sociale în care economicul și spiritul de inițiativă să fie obiective și trăsături esențiale, specializarea unei justiții drepte și eficiente, bazată pe o independență responsabilă, valorizarea educației și sănătății ca sisteme publice și private prioritare, toate acestea fiind valori, instituții și sistemea căror promovare și respectare le umărim cu prioritate. 

Considerăm că dezvoltarea integrată a societății românești, ca parte a construcției comunitare europene are de asemenea, ca puncte de referință, pro-atlantismul și pro-europenismul, diplomația economică, dezvoltarea relațiilor diplomatice și a cooperării economice și culturale pe baze de respect reciproc și recunoașterea propriilor interese naționale.