office@asapd.org

Politici Publice

Politici Publice

ASAPD Politici Publice

Politicile publice de sprijinire a antreprenoriatului, prin facilitarea accesului la finanțare, încurajarea cercetării și inovării sau programe guvernamentale pentru grupuri țintă de antreprenori sunt principala contribuție a mediului guvernamental la dinamizarea antreprenoriatului. Extrem de important este ca politicile publice să fie astfel concepute încât să se adreseze tuturor factorilor care influențează antreprenoriatul.

Activități:

  • elaborarea și promovarea de politici publice, studii și analize,
  • creșterea calității actului de guvernare și bună guvernare prin încetățenirea unor formule instituționale de dialog între comunitatea antreprenorială și factorii de decizie,
  • cooperări și parteneriate cu mediul de afaceri, autorităţile publice centrale şi locale pentru  asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor,
  • organizarea de acțiuni comune în parteneriat cu instituțiile publice, organisme profesionale, alte instituții non-guvernamentale, mediul de afaceri, prin care să se promoveze necesitatea eforturilor sistematice de îmbunătățire a mediului instituțional,