office@asapd.org

Cadru Legal

Cadru Legal

ASAPD Cadru Legal

Cadrul legal trebuie construit astfel încât să evite barierele administrative care pot bloca dezvoltarea antreprenoriatului și să urmărească crearea unui mediu administrativ prietenos și încurajator pentru antreprenori. Fie că vorbim de reducerea și simplificarea procedurilor administrative, facilitarea transferului afacerii sau de insolvență și acordarea unei a doua șanse pentru cazurile oneste de faliment, scopul principal al cadrului legislativ este să creeze un mediu economic care facilitează valorificarea oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului.

Activități:

  • derularea de cercetări, studii, sondaje pe teme legate de aplicarea sau cunoașterea cadrului legal de desfășurare a activității la nivel instituțional, aspecte legislative și de ordin administrativ care trebuie îmbunătățite, precum și eficientizarea și îmbunătățirea funcționării instituționale, ținând cont de evoluțiile, practicile și experiența pe plan național și internațional.
  • facilitarea dialogului între comunitatea antreprenorială și instituțiile publice centrale cu atribuții legislative în vederea îmbunătățirea cadrului legislativ.