Cine suntem?

Asociaţia Antreprenori pentru Dezvoltare este o organizaţie deschisă, independentă, apolitică şi non-profit, înființată ca urmare a conștientizării relației directe dintre starea antreprenoriatului din România și dezvoltarea societății în ansamblul său, precum și din dorința de a contribui la așezarea acestei relații care depășește sfera economică și are valențe culturale, educaționale și civice, pe un fundament mult mai benefic pentru întreaga societate românească.

Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare este destinată să funcționeze drept o interfață flexibilă între antreprenori și instituțiile publice din România, preocupată de nevoile și rigorile de funcționare ale ambilor actori sociali.

Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare este și o comunitate a antreprenorilor

În același timp, într-o lume cu o dinamică accelerată, exploatarea insuficientă a oportunităților de business afectează antreprenoriatul într-o manieră asemănătoare cu piedicile legislative sau cele birocratice. În acest context, Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare este și o comunitate a antreprenorilor, al cărei rol principal este conectarea membrilor săi la cele mai noi și fezabile oportunități de business, interne și internaționale, din diverse arii de activitate.

ASAPD este vocea ta in social media

Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare este în același timp și o platformă de exprimare colectivă a nevoilor, preocupărilor și propunerilor comunității antreprenoriale astfel încât să ajungă în atenția decidenților politici de la nivel guvernamental și local, pentru ca împreună să identificăm cele mai eficiente, transparente și legale soluții, construind astfel premisele creșterii economice și dezvoltării societății în ansamblul său.

Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare s-a născut din conștientizarea importanței acestor două obiective, din dorința de a construi un foaier pentru exprimarea lor și un instrument pragmatic și eficient pentru realizarea lor. Asociația unește eforturile și dorința de implicare a unor profesioniști cu experiență recunoscută atât în modul de funcționare a instituțiilor publice, cât și experți redutabili în reglementările legale cu impact asupra mediului de afaceri, precum și antreprenori care au pus bazele unor companii solide în varii domenii ale vieții economice.

Faptul că mediul de afaceri românesc este perceput ca fiind neprietenos a devenit, din păcate, un lucru comun atunci când vorbim despre investiții, circuitul capitalului financiar, relocalizări ale marilor coporații. Ne asumăm rolul de punte de legătură între antreprenori și instituțiile publice, pentru a contribui la un diaolog mai eficient între acestea, la compatibilizarea culturii birocratice cu cultura antreprenorială, în ultimă instanță, la prezervarea intereselor antreprenoriatului în condiții de transparență și legalitate, fiind perfect conștienți de impactul negativ asupra întregii societăți al aspectelor care frânează dezvoltarea antreprenoriatului din România pe măsura potențialului său real. În prezent, acest potențial este subminat de reglementări stufoase și necorelate, inutile, precum și de o administrație nereformată, uneori agresivă și ostilă antreprenoriatului, parteneriatul responsabil dintre adminsitrația locală și centrală și antreprenoriat fiind doar un concept neacoperit încă de realitate.

Contribuie

Contribuie acum daca esti interesat de cauza noastra!