În viziunea Asociației Antreprenori pentru Dezvoltare dinamizarea antreprenoriatului într-o societate depinde în mare măsură de identificarea corectă a potențialului de dezvoltare și creștere economică. 

Procesul globalizării și criza mondială din ultimii ani au generat o serie de schimbări structurale resimțite profund în plan antreprenorial. Presiunea competitivității la nivel mondial  a crescut simțitor și s-a resimțit în nevoia creșterii productivității, a introducerii de noi tehnologii și a inovării proceselor economice. În plus, evoluțiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au revoluționat activitatea din toate celelalte sectoare economice.

Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare consideră prioritare pentru dezvoltarea societății românești următoarele domenii , acestea reprezentând și direcțiile în care ne concentrăm eforturile:

Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii

Bioeconomia, un domeniu al viitorului prin definiție reprezintă o reală oportunitate de dezvoltare economică a României, principala condiție fiind însă trecerea de la abordarea limitată privind exclusiv producerea de materii prime, către accepțiunea completă a acestui domeniu. Bioeconomia, cu ramificațiile sale în bioenergie, biotehnologii industriale, farmaceutice, de mediu și bionanotehnologii trebuie privită drept domeniul prin execelență destinat specializării inteligente și bazat pe cercetare.

În același timp, Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare valorizează în egală măsură toate domeniile de activitate în care antreprenoriatul își găsește cele mai eficiente modalități de manifestare, precum domeniul construcțiilor, al pieței imobiliare, al turismului, al pieței de capital.