Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare își fundamentează activitatea pe baza viziunii sale integratoare asupra antreprenoriatului, ca realitate economică și socială complexă, determinată de un cumul de factori.

Activitatea antreprenorială nu este un act de eroism al indivizilor, independent de mediul în care aceștia acționează, ci este în esență rezultatul interacțiunii dintre decizia indivizilor de a exploata propriile capacități și oportunitățile economice și acei factori care determină mediul economic și social în care ei acționează. Este un proces dinamic în care toți factorii implicați se află într-o relație de dependență reciprocă.

Având această perspectivă asupra antreprenoriatului, Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare își orientează eforturile în vederea îmbunătățirii întregului set de factori de care depind șansele de dezvoltare a antreprenoriatului.